auto kluczyki

Leasing operacyjny i finansowy – różnice

Przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Różnice i specyfika tych produktów w dużej mierze zależy przede wszystkim od przepisów podatkowych. Wybór odpowiedniej firmy leasingu należy przede wszystkim od podatnika, ale bardzo często uzależniony jest od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długość okresu, w którym przewiduje się użytkowanie przedmiotu leasingu. Profesjonalny doradca leasingowy najczęściej sugeruje najlepsze rozwiązanie, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, a także specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – podstawowe różnice

  • Leasing operacyjny. W przypadku tej formy umowy leasingowej przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, czyli np. firmy leasingowej. Obowiązek dokonania odpisów amortyzacyjnych leży zatem po stronie firmy leasingowej. Kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT, a także opłaty wstępne. Suma określonych w umowie opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Wraz z zakończeniem okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu leasingu.
  • Leasing finansowy. Jest to rodzaj umowy leasingowej, w której podatnik musi wiedzieć, że przedmiot leasingu zostanie doliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. W związku z tym, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to właśnie na leasingobiorcy spoczywa obowiązek dokonania wszystkich niezbędnych odpisów amortyzacyjnych. Oprócz tego do kosztów uzyskania przychodów korzystający może doliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT trzeba natomiast uiścić w całości z góry przy pierwszej racie zaraz po odbiorze przedmiotu leasingu. Dodatkowo należy wiedzieć, że leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *