twitter

Leasing finansowy - pytania i odpowiedzi

Korzystanie z leasingu wywołuje sporo wątpliwości oraz pytań w kontekście podatkowo-rachunkowym. Klienci GO-leasing zawsze mogą liczyć na naszą pomoc – odpowiemy na każde indywidualne pytanie!

logo wkplogo-vademecum-glownego-ksiegowego.png

 

 

Partnerem merytorycznym GO-leasing w interpretacji i poradach podatkowo-rachunkowych jest Wolters Kluwer – wydawca Vademecum Głównego Księgowego, najbardziej zaawansowanego i zawsze aktualnego serwisu o podatkach i rachunkowości dla profesjonalistów. 

Poniżej, na bieżąco, zamieszczamy najciekawsze odpowiedzi na pytania naszych Klientów w sprawach związanych z leasingiem w podatkach i rachunkowości. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujący Ciebie problem – prosimy o kontakt z naszym biurem. Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.

Zadaj pytanie

Cesja umowy leasingu po 1 stycznia 2019r.

Od kilku lat prowadzę 1 – os. działalność gospodarczą. We wrześniu 2018r. zawarłem na swoją firmę umowę leasingu operacyjnego. W przyszłym roku planuję przekształcenie działalności w spółkę prawa handlowego (Sp. z o.o.). W związku z tym chciałbym przenieść na spółkę w formie cesji część umów zawartych na 1-os. dz.gosp., w tym w/w umowę leasingu. Jakie będą skutki podatkowe dla spółki, która przejmie leasing w cesji po 1.01.2019r.? Czy będzie mogła skorzystać z prawa do zaliczania w koszty opłat leasingowych na zasadach obowiązujących do końca 2018r.?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 21/11/2018

Nowe zasady rozliczania amortyzacji samochodów osobowych od 2019r. Czy przy użytkowaniu auta w celach mieszanych będzie można zaliczyć do kosztów 75% czy 100% odpisów amortyzacyjnych?

Pytanie przedsiębiorcy:

W lutym 2019r. planuję zakup za gotówkę samochodu na firmę o wartości 120.000 zł netto (147.600 zł brutto). Moja firma jest płatnikiem VAT, rozliczam się za pomocą KPIR w wariancie podatku liniowego 19%. W związku z wejściem od 1.01.2019 zmian w przepisach podatkowych dot. samochodu w firmie chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób będę mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, tj. ile dokładnie miesięcznie będę mógł zaliczać do KUP? Zakładam, że amortyzacji będę dokonywał, stosując liniową stawkę amortyzacji 20%, a więc przez okres 60 m-cy, samochód będzie użytkowany w celach mieszanych (zarówno prywatnie jak i na potrzeby firmy).

Czytaj więcej »

Data publikacji: 16/11/2018

Czy każda zmiana umowy leasingu po dacie wejścia w życie ustawy zmieniającej, będzie skutkować koniecznością stosowania nowych przepisów podatkowych obowiązujących po 1.01.2019r.?

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu w październiku 2018r., a więc przed wejściem w życie zmian w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

Czy każda zmiana umowy leasingu (zawarta w formie aneksu) po dacie wejścia w życie nowych przepisów, np. dotycząca zmiany numeru VIN samochodu, adresu siedziby leasingobiorcy czy nazwy firmy leasingobiorcy (omyłkowo wpisanej do pierwotnej umowy przez pracownika firmy leasingowej) będzie skutkować koniecznością stosowania nowych przepisów podatkowych obowiązujących po 1.01.2019r.?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 03/11/2018

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu.

Opis stanu faktycznego przedsiębiorcy:

  1. Prowadzę 1-os. działalność gosp. Jestem czynnym płatnikiem VAT oraz rozliczam podatek dochodowy na zasadach 19% podatku liniowego (KPIR). W lutym 2018r. zakończyła mi się umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy marki Audi A4. Przez cały okres trwania tej umowy od wszystkich opłat i rat leasingowych odliczałem 50% VAT (wykorzystanie auta w celach mieszanych) oraz korzystałem z możliwości zaliczania do KUP wszystkich opłat i rat leasingowych po pomniejszeniu ich o 50% podatku VAT podlegającego odliczeniu.

  2. W ramach zakończenia umowy leasingu wykupiłem samochód (zgodnie z umową leasingu za 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu, tj. 1.240 zł netto + 23% VAT = 1.525,20 zł brutto) z tym, że otrzymałem fakturę wykupową na mnie jako osobę prywatną, a nie na moją firmę. Faktura za wykup auta nie była zaliczana w koszty prowadzonej przeze mnie działalności ani w jakikolwiek sposób wykazywana w KPIR oraz nie odliczałem naliczonego na fakturze podatku VAT. Za fakturę zapłaciłem z pieniędzy prywatnych.

  3. Następnie kilka dni później (również w lutym) po otrzymaniu faktury wykupowej oraz dow. rej. i karty pojazdu przekazałem samochód aktem darowizny swojej żonie, po czym został on przerejestrowany na żonę w wydziale komunikacji.

  4. Po upływie następnych 6 m-cy od dnia darowizny (we wrześniu 2018r.) żona sprzedała samochód osobie prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży za kwotę 62.500 zł. Nabywca zgodnie z zapisem w umowie K-S opłacił podatek PCC (2%) od wartości sprzedaży auta z umowy.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 24/10/2018

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste natychmiast po jego wykupie podlega opodatkowaniu?

Podatnik (czynny VAT) zakupił samochód osobowy w drodze leasingu. Po zakończeniu spłacania rat leasingowych i wykupieniu samochodu firma leasingowa zaproponowała odkupienie samochodu i zawarcie nowej umowy leasingu na nowy samochód. Podatnik musi wystawić fakturę z 23% VAT i zapłacić go w następnym miesiącu. Jest to duża kwota, tym bardziej, że odliczał 50% VAT-u.

Czy jest możliwość skorzystania z bardziej opłacalnej opcji dla podatnika, np. wykupienie przedmiotu leasingu na osobę prywatną?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 03/10/2018

Jak ustalić kwotę wykupu samochodu oraz czy przy wykupie należy naliczyć podatek VAT?

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT dokonujący sprzedaży wyłącznie opodatkowanej prowadzący KPiR zawarł z Leasingodawcą umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie na samochód osobowy. Po dokonaniu przedterminowej spłaty całości pożyczki dnia 07.08.2017 r. samochód stał się własnością jego firmy, tj. spółki cywilnej. Jeden z dwóch współwłaścicieli spółki chciałby wykupić ten samochód dla siebie. Jak ustalić kwotę wykupu oraz czy przy wykupie należy naliczyć podatek VAT? Samochód został zakupiony na umowę kupna-sprzedaży w 2015 r., nie został odliczony podatek VAT przy jego zakupie. Odliczane było jedynie 50% VAT-u od paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 12/04/2018

Jak ująć w kosztach polisę ubezpieczeniową do samochodu?

Osoba fizyczna prowadząca działalność zapłaciła 50% wartości polisy ubezpieczeniowej do samochodu, który zakupiła na firmę.

Kiedy i jaką wartość może przyjąć do kosztów uzyskania przychodu?

Czy całą kwotę w dacie podpisania polisy?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 15/02/2018

Wykupienie przedmiotu leasingu (samochodu) po zawieszeniu działalności

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiesiła działalność (wyrejestrowanie z ZUS, zawiadomienie urzędu skarbowego o zawieszeniu) i wykupiła przedmiot leasingu operacyjnego (samochód) w trakcie zawieszenia działalności, a faktura wystawiona została na firmę, ma obowiązek wprowadzenia do kosztów uzyskania przychodów i rejestru środków trwałych przedmiot wykupu?

Raty leasigowe, ani żadne koszty związane z użytkowaniem samochodu przez cały okres trwania zawieszenia działalności, nie były wpisywane do kosztów uzyskania przychodów, ponadto rozważana jest likwidacja działalności bez jej wznawiania.

Jak postąpić przy sprzedaży wykupionego samochodu na gruncie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 12/01/2018

Czy pracownik, który użytkował samochód prywatny podczas delegacji służbowej musi przedstawiać paragon?

Pracownik użytkował samochód prywatny podczas delegacji służbowej, za zgodą pracodawcy. Przedstawił ewidencję przebiegu pojazdów na 100 km * stawka 0,5214 wartość 52,14 zł. Do tego dołączył paragon na 50 zł.

Jaką kwotę należy zwrócić pracownikowi - 52,14 zł czy 50 zł?

Czy pracownik musi przedstawiać paragon?

Co w sytuacji, jeżeli go nie dołączy?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 29/12/2017

Czy można sprzedać przedmiot leasingu po cenie odbiegającej od rynkowej?

Spółka A przejęła leasing od spółki B w lipcu 2014 r., a w sierpniu 2014 r. za zgodą leasingodawcy wynajęła pojazd firmie C. W umowie najmu pomiędzy spółką A i C określono wartość pojazdu, wartość miesięcznych faktur oraz dodano zapis, że po 36 miesiącach spółka C zakupi przedmiot wynajmu za cenę pomniejszoną o sumę czynszów zapłaconych przez te 36 miesięcy. W trakcie trwania wynajmu wartość faktur czynszowych stanowiła przychody spółki. W związku z powyższym faktura końcowa jest na bardzo niską kwotę. Artykuł 14 CIT powołuje się na wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie. W umowie wartość jest jak najbardziej rynkowa, niemniej przychód jest rozpoznany najpierw w okresach kiedy jest wynajem, a w momencie faktycznej sprzedaży pojazdu jest on na niskim poziomie.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe na gruncie podatku dochodowego, tzn. czy organ nie zakwestionuje że w momencie zakupu pojazdu wartość jest niska?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 22/12/2017

Czy jeżeli leasingobiorca nie wykupi auta, to będzie musiał sporządzać ewidencję przebiegu pojazdu?

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą umowa leasingu, zawarta z następującymi warunkami:

- okres użytkowania 4 lata

- brak opłaty wstępnej

- wartość wykupu na poziomie 50% wartości początkowej, ale istnieje możliwość nie dokonywania wykupu samochodu po upływie określonego w umowie czasu, tylko oddanie go leasingodawcy.

Czy jeżeli leasingobiorca nie wykupi auta, to będzie musiał sporządzać ewidencję przebiegu pojazdu, tak jak w przypadku umowy najmu?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 09/12/2017

Koszty leasingu operacyjnego na samochód wykorzystywany w oddziale spółki zagranicznej

W jaki sposób ewidencjonować w układzie rodzajowym ponoszone przez oddział spółki zagranicznej koszty związane z jego działaniem np. koszty leasingu operacyjnego na samochód wykorzystywany w oddziale?

Wszystkie wydatki finansowane są ze środków otrzymanych od spółki zagranicznej, a wszystkie koszty ponoszone przez oddział rozlicza spółka.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 25/11/2017

Czy świadczenie wypłacone leasingobiorcy, w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy leasingu przez leasingodawcę, można wrzucić w koszty

Spółka będąca leasingodawcą zawarła porozumienie z leasingobiorcą, na mocy którego zakończono przed czasem pierwotnie zawarta umowę leasingu. Spółka sprzedała przedmiot leasingu operacyjnego (samochód) i oddała leasingobiorcy różnicę pomiędzy cena sprzedaży samochodu, a kwotą należności wynikającej z zakończonej umowy leasingu.

Czy kwota zwrócona leasingobiorcy będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu dla leasingodawcy?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 16/11/2017

Jak przeprowadzić przetarg na leasing samochodu?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 10/11/2017

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. wziął w leasing samochódosobowy, który został mu dostarczony po wyznaczonym w umowie terminie, w związku z czym podatnik otrzymał voucher jako rekompensatę za opóźnienie w dostawie. Voucher opiewa na kwotę 3690 zł i został wystawiony z datą 12.04.2017-11.04.2019 r., okres ważności to 1 rok. Voucher jest jednorazowy. Podatnik w lipcu 2017 r. otrzymał od dilera fakturę za usługę wymiany i naprawy części samochodowych oraz częściowe rozliczenie vouchera. W rezultacie faktura w 1 pozycji miała wykazany voucher z kwotami ze znakiem minus netto -968,07 zł, VAT 23% -222,66 zł, brutto -1190,73 zł. W kolejnych pozycjach ujęta została usługa wymiany i naprawy części w kwotach; netto 698,09 zł, VAT 23% 222,66zł i brutto 1190,75 zł. Podatnik więcej nie wykorzysta vouchera, teraz wykorzystana kwota nie opiewa na całą wartość vouchera. Czy powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 21/10/2017

Czy podatnik może odliczyć VAT od rat leasingowych i paliwa, jeśli powierzył powierzył służbowy samochód pracownikowi, który może wykorzystywać go do celów prywatnych?

Czy w przypadku wykorzystania samochodu osobowego wykorzystywanego przez pracownika do celów służbowych, jak i prywatnych, można odliczyć 50% VAT od rat leasingowych i paliwa? Firma powierzyła służbowy samochódpracownikowi (leasing operacyjny), który może wykorzystywać go również do celów prywatnych (świadczenie z tytułu nieodpłatnego korzystania - ryczałt 400).

Czy w opisanej sytuacji możliwe jest odliczenie 50% VAT od rat leasingowych i paliwa?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 13/10/2017

Czy faktura za ubezpieczenie leasingowanego samochodu stanowi koszt zyskania przychodu w całości?

Osoba fizyczna rozlicza podatek dochodowy na podstawie PKPiR. Została zawarta umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Wartość ofertowa netto to 170.000 zł. Firma leasingowa wystawia co miesiąc faktury z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia (ze stawką VAT ZW).

Czy leasingobiorca ma prawo do zaliczenia całej wartości faktury w kosztach podatkowych, czy powinien żądać od firmy leasingowej kopii polisy, w celu ustalenia daty zawarcia umowy i wartości pojazdu do obliczenia związanej z tym proporcji rozliczenia kosztów podatkowych (20.000 euro)?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 22/09/2017

Jak prawidłowo powinno wyglądać księgowanie opłaty wstępnej leasingu?

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego (bilansowo leasing finansowy) na dostawę pojazdu specjalnego. Opłatę wstępną "czynsz zerowy" spółka zapłaciła w lipcu 2017 r., natomiast dostawa pojazdu oraz spłaty rat leasingowych planowane są na kwiecień 2018 r.

Jak prawidłowo powinno wyglądać księgowanie opłaty wstępnej leasingu?

Dotychczas spółka stosowała następujące księgowania, przy czym dostawa przedmiotu leasingu była w tym samym miesiącu co opłata wstępna:

1. Ujęcie faktury: Ma konto 201 Rozrachunki z kontrahentem (kwota brutto), Wn konto 222 VAT; Wn konto 249 Rozrachunki z leasingodawcą (kwota netto faktury)

2. Zapłata opłaty: Wn konto 201 Rozrachunki z kontrahentem (kwota brutto), Ma konto 131 Bank

3. Rozliczenie opłaty leasingowej - dokument PK - Wn konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego, Ma konto 249 Rozrachunki z leasingodawcą

4. Wprowadzenie przedmiotu leasingu do środków trwałych leasingowanych (w m-cu dostawy): Wn konto 011 Środki trwałe w leasingu, Ma konto 256 Rozrachunki z tyt. leasingu finansowego (zobowiązanie długoterminowe), Ma konto 256 Rozrachunki z tyt. leasingu finansowego (zobowiązania krótkoterminowe)

Czytaj więcej »

Data publikacji: 14/09/2017

Czy amortyzacja maszyn budowlanych może zwiększać wartość początkową budynku?

Czy koszt amortyzacji maszyn wykorzystywanych częściowo do budowy środka trwałego, koszty raty leasingowych aut wykorzystywanych częściowo do budowy środka trwałego oraz zużytego paliwa należy klasyfikować jako koszty zwiększające wartość budowy? Jak powinno być to rozwiązane podatkowo w przypadku częściowo wykorzystywanych maszyn, aut, paliw w tym przypadku i czy te koszty będą KUP w dacie poniesienia, czy będą zwiększać wartość budowanego środka trwałego?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 08/09/2017

Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego prywatnie z leasingu dwa lata temu?

Dwa lata temu wykupiłam z leasingu samochód osobowy. Leasing był księgowany w mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, ale wykupu dokonałam jako osoba prywatna, gdyż samochód nie był już wykorzystywany do celów działalności. Teraz chciałabym sprzedać ten samochód, ale ponieważ to drogi samochód to nikt nie chce ode mnie kupić tego samochodu na umowę kupna sprzedaży, zainteresowani chcą fakturę. Chciałabym teraz wciągnąć ten samochód na oświadczenie na firmę i sprzedać z 23% VAT.

Czy mogę ten samochód wycenić po cenie rynkowej i razem ze sprzedażą zaksięgować koszt tego samochodu tak jak księguje w koszty amortyzacje samochodu z oświadczenia?

Jeśli tak, to co w przypadku kiedy rynkowa wartość tego samochodu przewyższa 50.000 euro?

Czy kosztem będzie kwota do 50.000 euro?

Czy w ogóle mogę zaksięgować koszt?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 01/09/2017

Strona 1 z 6 1 2 3 4 5 6Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

532 775 775

gliwice@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie
Porozmawiaj z nami

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce